Föreläsningar

Att föreläsa och undervisa är roligt och jag tar gärna på mig fler uppdrag! 

De senaste åren har jag hållit ett flertal föredrag om Kai Gullmar, som jag också skrivit en bok om. Jag har också hållit föredrag för journaliststudenter om vad det innebär att frilansa. 

Då och då genom årens lopp har jag även blivit anlitad av journalistutbildningen vid Mittuniversitetet för att leda lektioner och seminarier i att skriva reportage och göra radio, samt ge återkoppling på studenternas texter. Jag leder också kurser för frilanskollegor i Journalistförbundets regi.

Exempel på föredrag jag erbjuder:

  • Kai Gullmar, melodiernas mästarinna. Jag håller gärna föredrag med bilder och musik om Kai Gullmar, eller berättar om min bok Swing it, Kai Gullmar! 
  • Att syntolka – vad innebär det? 
  • Porträttjournalistik
  • Grundkurs i att vara frilansjournalist
  • Skriva reportage
  • Prata i radio och podd
Foto: Monica Atterberg

AKTUELLA FÖREDRAG >