CV

Erfarenheter journalistik och syntolkning 

Anställningar

Nyhetsreporter SR Västernorrland, reporter och redaktör/programledare SR P2 1993–1996, kulturredaktör på Sundsvalls tidning sommaren 2005, reporter på Oskarshamns-tidningen sommaren 2018.

Frilansjournalistik

  • Uppdrag för Sveriges Radio sedan 1992, för diverse tidningar och tidskrifter sedan 1997. 
  • Redaktör för personaltidningen Skopet 2004–2006. 
  • Rapportförfattare för Svensk Biblioteksförening i skrifterna MIK och biblioteket samt Läsning på gång! 
  • ”Reporter” och ”redaktör” vid katastrofövningar anordnade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Syntolkning

Uppdrag för Teater Västernorrland, Norrlandsoperan, Estrad Norr, Piteå kammaropera, Scen Sundsvall, Synskadades Riksförbund, Region Västernorrland, Specialpedagogiska Skolmyndigheten. 

Föredrag och undervisning

  • Jag ger föredrag med bilder och musikinslag om Kai Gullmar.
  • Emellanåt blir jag anlitad som kursledare inom journalistik, bland annat av Journalistförbundet. 
  • Jag har också under årens lopp haft förmånen att vara gästlärare vid Mittuniversitetets journalistutbildning och undervisat i reportageskrivande, i att göra radio och i konsten att vara frilansjournalist. 

Läs mer här. 

Annan arbetslivserfarenhet

Innan jag blev journalist jobbade jag som barnskötare, butiksbiträde, brevbärare, restaurangbiträde, biblioteksassistent, kulturassistent och grovarbetare vid en arkeologisk utgrävning.

Utbildningar

Journalistlinjen vid Kalix folkhögskola, musikvetenskap och etnologi Stockholms universitet, diverse fortbildningskurser på Mitthögskolan och Fojo (fortbildning för journalister vid Kalmar universitet) samt i Journalistförbundets, Dramatiska institutets och Pressinstitutets regi. Folkhögskolekurser i skrivpedagogik och fackboksskrivande, utbildning till lektör/redaktör.

Sagt om migläs mer här

Ingela Hofsten är en superproffsig skribent som jag gärna samarbetar med. Språket är mycket levande och fångar läsaren direkt. Endast det mest väsentliga får ta plats i hennes texter, vilka i sin tur kräver minimalt med redigeringsarbete. Som redaktör kunde jag inte önska mig en bättre medarbetare.
Olof Esbjörnsson, redaktör för tidningen Opus